preskoči na sadržaj

Osnovna škola Marina Držića Dubrovnik

Login

Priloženi dokumenti:
Jelovnik.pdf

  

 

   

               dum Marin

   

 

Kalendar rada

                          
         RAZREDNA NASTAVA
 
1. sat:     8:00 - 8:45
2. sat:     8:50 - 9:35
        ODMOR         
3. sat: 10:00 - 10:45
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
 

                 

         PREDMETNA NASTAVA

 
1. sat:   8:00 -   8:45 
2. sat:   8:50 -  9:35
3. sat:   9:40 - 10:25 
        ODMOR           
4. sat: 10:45 - 11:30 
5. sat: 11:35 - 12:20 
6. sat: 12:25 - 13:10
7. sat: 13:15 - 14:00 
Knjižnica

 

 

 

 O KNJIŽNICI    

OŠ Marina Držića na sadašnjoj lokaciji, Ilijina glavica, započela je s radom 1963., a pretpostavlja se da je školska knjižnica osnovana 1974. otkad se vode knjige inventara. Tijekom svoje povijesti knjižnica je tri puta mijenjala lokaciju unutar školskih zgrada. Izgradnjom nove školske zgrade Male škole 2012. i knjižnica je dobila svoje nove prostore. Prostor knjižnice i čitaonice nalazi se u prizemlju i prostire se na 73 m2.

Knjižnica je opremljena računalom za knjižničara, trima računalima za korisnike, skenerom, pisačem i fotokopirnim strojem. Knjižnica ima oko 560 aktivnih korisnika kojima je na raspolaganju knjižnični fond koji obuhvaća oko 9000 jedinica knjižne građe te osamdesetak jedinica audiovizualne građe. Sva knjižnična građa stručno je obrađena, smještena i dostupna korisnicima za rad u čitaonici ili za posudbu.

Knjižnica je, kao informacijsko i komunikacijsko središte škole, podrška nastavnom procesu te sudjeluje u odgojno-obrazovnom radu i kulturnoj djelatnosti škole. U knjižnici se provode raznovrsne aktivnosti koje su usmjerene prema promicanju knjige i čitanja, samostalnom i istraživačkom učenju te ostvarivanju kulturnih sadržaja.

 

 

   IZ PRAVILNIKA O RADU  ŠKOLSKE KNIŽNICE   

 

...O KORIŠTENJU KNJIŽNE GRAĐE

Knjižnu građu imaju pravo koristiti svi učenici, učitelji, stručni suradnici i ostali djelatnici Škole.

U prstorijama knjižnice mora biti red i mir. 

Korisnika koji narušava red i mir knjižničar je ovlašten udaljiti iz prostorija knjižnice. 

Korisnici su dužni čuvati knjižničnu građu od svakoga oštećivanja. Korisnici ne smiju trgati listove, podcrtavati dijelove knjiga, izrezivati slike, prljati knjige i slično. Učenici za koje se to utvrdi odgovorni su za štetu. 

 

...O POSUDBI KNJIŽNIČNE GRAĐE

Za korištenje izvan prostor korisnici mogu posuditi:

- odjednom 2 knjige (od toga samo jednu lektirnu) na vrijeme do 15 dana

- odjednom 2 primjerka dokumentacijskoga materijala na vrijeme do 2 dana

Ako je potražnja za nekom knjigom povećana, knjižničar može skratiti korisniku vrijeme posudbe, odnosno produžiti za vrijeme praznika i kada za to postoje opravdani razlozi.

Izvan prostorije knjižnice ne može se koristiti referentna zbirka (priručnici, enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografije, atlasi i sl.), osim kad se radi o razrednoj posudbi prema zahtjevu učitelja ili stručnog suradnika Škole. 

Knjižnična građa (predviđena za posudbu izvan knjižnice) posuđuje se od početka nastavne godine do kraja svibnja. 

Ako postoje opravdani razlozi za produljenje posudbe, rokovi se mogu izmijeniti o čemu odlučuje knjižničar samostalno.

 

...POSTUPAK U SLUČAJU OŠTEĆENJA, UNIŠTENJA ILI GUB ITKA 

Korisnik koji izgubi, ošteti ili uništi posuđenu knjižničnu građu odgovoran je za štetu.

Ako je posuđeni primjerak knjižnične građe oštećen toliko da se više ne može koristiti ili je uništen, odnosno izgubljen, korisnik je dužan nabaviti i vratiti knjižnici istovrsan primjera kakav je posudio.

Ako korisnik ne može nabaviti istovrsan primjerak, dužan je nabaviti i vratiti knjižnici drugi primjerak, koji joj je potreban, u visini cijene posuđenoga primjerka.    Pravilnik o radu skolske knjiznice.pdf

preskoči na navigaciju