preskoči na sadržaj

Osnovna škola Marina Držića Dubrovnik

Login

 

     

   

               dum Marin

   

 

Kalendar rada

                          
         RAZREDNA NASTAVA
 
1. sat:     8:00 - 8:45
2. sat:     8:50 - 9:35
        ODMOR         
3. sat: 10:00 - 10:45
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
 

                 

         PREDMETNA NASTAVA

 
1. sat:   8:00 -   8:45 
2. sat:   8:50 -  9:35
3. sat:   9:40 - 10:25 
        ODMOR           
4. sat: 10:45 - 11:30 
5. sat: 11:35 - 12:20 
6. sat: 12:25 - 13:10
7. sat: 13:15 - 14:00 
NATJEČAJI, JAVNI POZIVI, PONUDE
Natječaj
Administrator / datum: 12. 10. 2018. 11:47

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18) Osnovna škola Marina Držića, Dubrovnik, Volantina 6, raspisuje

 

NATJEČAJ

za  sljedeća radna mjesta:

 

1. Učitelj matematike - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

2. Učitelj matematike - 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno

3. Učitelj fizike - 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme 18 sati tjedno

4. Učitelj fizike - 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme 4 sati tjedno

5. Učitelj hrvatskog jezika - 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

6. Učitelj prirode i biologije - 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme 9 sati tjedno

7. Učitelj razredne nastave - 3 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme

8. Učitelj edukacijski rehabilitator  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

9. Učitelj edukacijski rehabilitator  – 2 izvršitelj/ice na određeno puno radno vrijeme

10. Učitelj edukacijski rehabilitator  – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

11. Stručni suradnik pedagog u ulozi rehabilitatora u Školi s posebnim programom -  1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

12. Fizioterapeut - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti:

- za radna mjesta pod od točke 1. do točke 11.: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01),

- za radno mjesto pod točkom  12.: VŠS prvostupnik/ca fizioterapije

 

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome), domovnicu (preslika), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.), uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze koji su kao potrebni  navedeni na stranici Ministarstva branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja  dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu Škole: Osnovna škola Marina Držića, 20000 Dubrovnik, Volantina 6 (za natječaj).

 

KLASA:112-02/18-01/03

URBROJ:2117/01-20-01-18-1

Dubrovnik, 12. listopada 2018.

                   

Natječaj je otvoren od 12. listopada 2018. do 20. listopada 2018.

 

 


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Administrator / datum: 2. 10. 2018. 11:32

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18) Osnovna škola Marina Držića, Dubrovnik, Volantina 6, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta:

1. Spremačica - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

2. Domar - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti:

- za radno mjesto pod točkom 1 - završena osnovna škola

- za radno mjesto pod točkom 2 - završena srednja škola tehničke struke 

 

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe), domovnicu (preslika), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak.

Kandidat, koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze koji su kao potrebni navedeni na stranici Ministarstva branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu Škole: Osnovna škola Marina Držića, 20000 Dubrovnik, Volantina 6 (za natječaj).

 

KLASA:112-02/18-01/02

URBROJ:2117/01-20-01-18-1

Dubrovnik, 2. listopada 2018.

                   

Natječaj je otvoren od 2. listopada 2018. do 10. listopada 2018.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju