preskoči na sadržaj

Osnovna škola Marina Držića Dubrovnik

Login

 

     

   

               dum Marin

   

 

Kalendar rada

                          
         RAZREDNA NASTAVA
 
1. sat:     8:00 - 8:45
2. sat:     8:50 - 9:35
        ODMOR         
3. sat: 10:00 - 10:45
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
 

                 

         PREDMETNA NASTAVA

 
1. sat:   8:00 -   8:45 
2. sat:   8:50 -  9:35
3. sat:   9:40 - 10:25 
        ODMOR           
4. sat: 10:45 - 11:30 
5. sat: 11:35 - 12:20 
6. sat: 12:25 - 13:10
7. sat: 13:15 - 14:00 
NATJEČAJI, JAVNI POZIVI, PONUDE
Natječaj
Administrator / datum: 13. 12. 2017. 11:43

Osnovna škola Marina Držića u Dubrovniku raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunjavanje  upražnjenog radnog mjesta

 

DOMAR – LOŽAČ  – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

           

UVJETI:

- SSS

- položen ispit za ložača centralnog grijanja

 

Rok za predaju prijava je osam (8) dana od dana objave.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta slati na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA

Volantina 6

20 000 DUBROVNIK

- za natječaj -

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 112-01/17-01/38

URBROJ: 2117/01-19-01-17-01

U Dubrovniku 12. prosinca 2017.

 

Natječaj je otvoren od 13. prosinca do 21. prosinca 2017. 

 


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Administrator / datum: 27. 11. 2017. 08:26

Osnovna škola Marina Držića u Dubrovniku raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunjavanje  upražnjenog radnog mjesta

 

1.  SPREMAČICA - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

              

UVJETI:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Rok za predaju prijava je osam (8) dana od dana objave, od 27. studenoga do 4.

prosinca 2017.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta slati na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA

Volantina 6

20 000 DUBROVNIK

  - za natječaj –

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 112-01/17-01/31

UR. BROJ: 2117/01-19-01-17-01

U Dubrovniku  24. studenoga 2017.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju