preskoči na sadržaj

Osnovna škola Marina Držića Dubrovnik

Login

     

   

               dum Marin

   

Kalendar rada

                          
         RAZREDNA NASTAVA
 
1. sat:     8:00 - 8:45
2. sat:     8:50 - 9:35
        ODMOR         
3. sat: 10:00 - 10:45
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
 

                 

         PREDMETNA NASTAVA

 
1. sat:   8:00 -   8:45 
2. sat:   8:50 -  9:35
3. sat:   9:40 - 10:25 
        ODMOR           
4. sat: 10:45 - 11:30 
5. sat: 11:35 - 12:20 
6. sat: 12:25 - 13:10
7. sat: 13:15 - 14:00 
 

VIJEĆE RODITELJA

U Školi je ustrojeno Vijeće roditelja radi ostvarivanja interesa učenika i povezivanja škole s društvenom sredinom. Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja svakoga razrednog odjela.

Roditelji učenika na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela biraju svoga predstavnika koji će biti član Vijeća roditelja.

Vijeće roditelja: 

- daje mišljenje o prijedlogu školskoga kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada, raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad škole

- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskoga kurikuluma, godišnjega plana i programa rada škole

- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom

- predlaže svoga člana školskoga odbora

- predlaže mjere za unapređivanje odgojno-obrazovnoga rada

- obavlja i druge poslove u skladu sa statutom škole.

 

Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi.

                 

VIJEĆE RODITELJA 
     1. a  Julijana Mišeta 
    1. b   Kristina Skurić
    1. c  Grgo Jelavić
    2. a  Maja Gabrieri
    2. b   Denis Pavela
    2. c  Ivona Vrdoljak Raguž
    3. a  Frano Jančić
    3. b  Katija Milat
    3. c  Hrvoje Jerković
    4. a  Sonja Majer
    4. b  Helena Rossetti
    4. c  Đivo Dražić
    5. a  Mare Lučić
    5. b  Zrinka Sain
    5. c  Ana Bratoš  Cetinić
    6. a  Duška Madeško
    6. b  Ivana Gustin
    7. a  Ante Mucić
    7. b   Rebecca Roje
    7. c  Helena Brautović
    8. a  Ivo Lučić 
    8. b  Tihana Ruso
    8. c  Katarina Lasić
Šk. s pos. prog.  Nataša Savić

 

 

preskoči na navigaciju