preskoči na sadržaj

Osnovna škola Marina Držića Dubrovnik

Login

Priloženi dokumenti:
Jelovnik.pdf

  

 

   

               dum Marin

   

 

Kalendar rada

                          
         RAZREDNA NASTAVA
 
1. sat:     8:00 - 8:45
2. sat:     8:50 - 9:35
        ODMOR         
3. sat: 10:00 - 10:45
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
 

                 

         PREDMETNA NASTAVA

 
1. sat:   8:00 -   8:45 
2. sat:   8:50 -  9:35
3. sat:   9:40 - 10:25 
        ODMOR           
4. sat: 10:45 - 11:30 
5. sat: 11:35 - 12:20 
6. sat: 12:25 - 13:10
7. sat: 13:15 - 14:00 
 

                     

 IZ KUĆNOGA REDA ŠKOLE...

 

 

 

 

 

  … O ZABRANAMA

 

U prostoru Škole zabranjeno je:

- promidžba i prodaja svih proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja

- pušenje

- nošenje oružja

- pisanje po zidovima i inventaru Škole

- bacanje izvan koševa za otpatke papira, žvakaćih guma i sl.

- unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava

- unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar i eksploziju

- igranje igara na sreću i sve vrste kartanja

- unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja

- konzumiranje  hrane i napitaka u učionicama bez dopuštenja učitelja,

- kidanje i uništavanje s  panoa u razredu ili hodniku,

- unošenje predmeta koji mogu izazvati ozljedu (nožići, odvijači, britvice, bokseri i sl.), osim potrebnog nastavnog pribora,

- unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju,

- na školskom igralištu/dvorištu penjati se na stabla, zidovima i ogradama

- u školskom vrtu uništavati posađena stabla i biljke.

Učenici ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u Školu strane osobe.

Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i okoliš Škole.

  

 

… O KULTURNOM PONAŠANJU

 

Radnici i učenici Škole dužni su se kulturno odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u Školi.

Roditelji mogu razgovarati s učiteljima Škole u dane primanja roditelja ili u vrijeme koje odredi razrednik odnosno predmetni učitelj.

Učenik je dužan doći u Školu najkasnije 10 minuta prije početka nastave, a napustiti Školu najkasnije 15 minuta nakon završetka školskih obveza.

Učenici koji su zakasnili na nastavu, trebaju tiho ući u učionicu i ispričati se učitelju.

Učenik je dužan:

- kulturno se ponašati za vrijeme boravka u Školi i izvan nje

- održavati čiste i uredne prostore Škole

- dolaziti uredan u Školu

- nakon dolaska u Školu odjevne predmete i osobne stvari odložiti na mjesto određeno za tu namjenu

- mirno ući u učionicu najmanje pet minuta prije početka nastave i pripremiti se za rad

- prigodom ulaska učitelja u razred ustati kao i prigodom ulaska drugog radnika Škole u razred za vrijeme nastave, osim ako učitelj ne odredi drukčije i uz dopuštenje učitelja sjesti

- uljudno se odnositi prema učiteljima i drugim radnicima Škole.

 

 

… O RADNOM MJESTU

 

Na znak za početak nastave učenici su obvezni biti na svojim mjestima i pripremiti pribor za rad.

Svaki učenik ima svoje mjesto rada, koje može promijeniti samo uz dopuštenje razrednika.

U kabinet učenici ulaze zajedno s učiteljem.

 

 

 ...ZA VRIJEME NASTAVE

 

Tijekom nastave učenici ne smiju razgovarati, šaptati, dovikivati se, prepirati i šetati po razredu.

Učenik koji želi nešto pitati ili priopćiti, treba svoju namjeru pokazati podizanjem ruke.

Učenik kojega je učitelj prozvao, dužan je ustati.

Učenik ne smije za vrijeme nastave koristiti mobitel, walkman i druge slične aparate.

 

 

… O ODMORIMA

 

Učenici imaju pravo na veliki odmor i male odmore između nastavnih sati.

Mali odmor traje pet minuta, a veliki odmor 15 minuta. Za vrijeme malih odmora učenici ne smiju napuštati zgradu, a za vrijeme velikog odmora mogu boraviti u okolišu Škole.

 

 

… O REDARIMA

 

U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara.

Redari:

-  pripremaju učionicu za nastavu, brišu ploču i donose prema potrebi nastavna sredstva i pomagala

-  izvješćuju dežurnog učitelja o nenazočnosti učitelja na nastavi

-  prijavljuju učiteljima početkom svakog nastavnog sata nenazočne učenike

-  izvješćuju o nađenim predmetima, učitelja, a predmete (knjige, bilježnice, olovke, odjeću, nakit i sl. ) odnose u tajništvo škole

-  nakon završetka nastave posljednji napuštaju učionicu uz prethodnu provjeru ispravnosti učionice, oštećenja zidova, klupa, stolica i ostaloga inventara te o uočenim oštećenjima izvješćuju dežurnog učitelja, tajnika ili domara škole.

Za vrijeme odmora učenici se nalaze na hodniku. Redari provjetravaju učionicu i održavaju red na hodniku i u sanitarnim prostorima.

Svakog učenika koji se ne pridržava reda, redari su ovlašteni prijaviti dežurnom učitelju.

 

 

… O KNJIGAMA IZ KNJIŽNICE

 

Knjige posuđene u knjižnici učenik je obvezan čuvati i neoštećene pravodobno vratiti.

 

 

… U SLUČAJU NASTANKE ŠTETE

 

Učenici su odgovorni za štetu koju učine na imovini Škole prema općim propisima obveznog prava.

 

 

… O DEŽURNIM UČENICIMA

 

Dežurni učenik:

-  odobrava ulazak u Školu roditeljima, skrbnicima i drugim osobama i o tome vodi evidenciju

-  daje potrebite obavijesti građanima

-  vodi knjigu dežurstva u koju upisuje podatke koje odredi ravnatelj.

Priloženi dokumenti:
Pravilnik o kucnom redu.pdf

preskoči na navigaciju